รายการราคา

                                               

สระไดร์ .................................................................................................................... Start 300 บาท

ตัดผม

 • ตัดผมชาย .......................................................................................................... 500 บาท
 • ตัดผมหญิง ......................................................................................................... 700 บาท
 • ตัดกับคุณเป๊กกี้ ................................................................................................. 2000 บาท
 • แกะลาย ................................................................................... ราคาพิจารณาจากแบบที่ทำ

สีผมปิดผมขาว ..................…………….…...……………………………..…..……. เริ่มต้นที่ 3500 บาท

ทำสีแว๊ก สีทรีทเม้นท์ ......................…………………………......……….......……. เริ่มต้นที่ 3000 บาท

ไฮไลท์ผม …………………………………………………………..…..….......……. เริ่มต้นที่  4000 บาท

ฟอกสีผม ..........................................................................พิจารณาจากความยาวและความหนาของผม

สีผมบาลายาจ  สีผมออมเบ สีผมแฟชั่น  .....................................................ราคาเริ่มต้นที่ 9,000 บาท

ยืดผม

 • ยืดผมถาวร ..................................................................................ราคาเริ่มต้นที่  6,000 บาท
 • ยืดผมวอลลุ่ม ...............................................................................ราคาเริ่มต้นที่  8,000 บาท
 • ยืดเคราติน ...................................................................................ราคาเริ่มต้นที่  9,000 บาท

 

ทรีทเม้นท์เคราตินฟื้นฟูผม 

บาซิเลี่ยน  เคราติน .......................................................................................ราคาเริ่มต้นที่  7,000 บาท

ดัดผม

 • ดัดผมธรรมดา ..........................……………………………………..ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 บาท
 • ดัดผมดิจิตอล .........................………………..………………….....ราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท

 

สำหรับการต่อผมแท้ 100%

 • เอาผมที่ต่ออันเก่าออก (ถ้าคุณมาต่อผมใหม่ที่ร้านเรา)
 • สระผม,ไดร์ฟรี
 • ทำทรีทเม้นท์บำรุงรักษาเส้นผมเฟรี
 • ตัดแต่งทรงผมต่อให้ฟรี
 • ทำสีผมต่อให้ฟรี (เฉพาะผมต่อ) ผมจริงต้องการทำสีจ่ายเพิ่ม

 

ราคาขายเป็นชิ้น

– 16 นิ้ว* :
• สีผมธรรมชาติ ……………………………………………………..........…………….....…… 80 บาท/ช่อ
• สีผมแฟชั่น ……………………………………………………………............….....……….. 90 บาท/ช่อ

– 18 นิ้ว* :
• สีผมธรรมชาติ…………………………………………….………............…….....…………. 90 บาท/ช่อ
• สีผมแฟชั่น …………………………………………………………...........…….....………. 100 บาท/ช่อ

– 20 นิ้ว* :
• สีผมธรรมชาติ…………………………………………………………...................………… 95 บาท/ช่อ
• สีผมแฟชั่น …………………………………………….……………...........…...….………. 105 บาท/ช่อ

– 22 นิ้ว* :
• สีผมธรรมชาติ……………………………………………………….............…...….……… 100 บาท/ช่อ
• สีผมแฟชั่น ……………………….………………………………............……...…………. 110 บาท/ช่อ

– 24 นิ้ว* :
• สีผมธรรมชาติ……………….………………………………………....................……..….. 110 บาท/ช่อ
• สีผมแฟชั่น …………………………………………………...............….….....….....…..… 120 บาท/ช่อ

– 26 นิ้ว* :
• สีผมธรรมชาติ……………………………….………............………………......…………. 120 บาท/ช่อ
• สีผมแฟชั่น …………………………….……………................……………......…………. 130 บาท/ช่อ

– 28 นิ้ว* :
• สีผมธรรมชาติ…………………………………….............…………………...…...……….. 135 บาท/ช่อ
• สีผมแฟชั่น ……………………………………….................………………….....……….. 145 บาท/ช่อ

– 30 นิ้ว* :
• สีผมธรรมชาติ………………………………………...............………………....…..….….. 160 บาท/ช่อ
• สีผมแฟชั่น …………………………………………................………………....….….….. 170 บาท/ช่อ

การต่อผมหยิกธรรมชาติ
• 20 นิ้ว : …………………………………………………………………........................…. 135 บาท/ช่อ
• 25 นิ้ว : ………………………………………………………………..................…..……. 150 บาท/ช่อ

 

เอาที่ต่อผมเก่าออกแล้วต่อผมใหม่แทน

• ชุดเอาออกและต่อผมใหม่ : (ผมจากร้านเส้นผม) พิจารณาจากผมลูกค้า
• ชุดเอาออกและต่อผมใหม่ : (ผมจากร้านอื่น) พิจารณาจากผมลูกค้า

– ปรึกษา และสอบถามข้อมูลเข้ามาเช็คสภาพผมฟรี

 

ทำทรีทเมนท์

 • Olaplex  ทำโอราเพล็ก เบอร์ 1 และ เบอร์ 2  ..................….....................…......... 3000 บาท

เกล้าผม แต่งหน้า

  • ราคาขึ้นอยู่กับแบบ

ติดต่อเรา