รายการราคา

                                               

 • สระไดร์ ..................................................................................................... Start 300 บาท

Hair Cut

 • ตัดผมชาย * ...................................................................................................... 500 บาท
 • ตัดผมหญิง * ..................................................................................................... 600 บาท
 • ตัดกับอาจารย์ * ............................................................................................... 1000 บาท
 • แกะลาย ......................................................................... Consultation with hairstylists

(*) Free Shampoo and Blow dry

Hair Color

 • สีผม ...................…………….…………………………………..……..……..…. Start 3500 บาท

Semi Permanent Color (wax)

 • ทำสีแว๊ก ......................................…………………………......……….……. Start 3000 บาท

Highlights

 • Highlights ……………………………………………………………………………. Start 4000 บาท

(*) Add one more color Extra Charge

Hair Bleach

 • 1 Time …………………………………..……………..…………………………...……….... 3500 บาท
 • 2 Times …..………………………………………………………………………..………..… 6000 บาท
 • 3 Times ……………………………………………………………………………..….......… 8000 บาท

Balayage

 • บารายาจพร้อมทำสีเพิ่มเติม .........…………................…. Start 6000 บาท

ยืดผม

   • CHI (Cationic Hydration Interlink)( ชิอเมริกา ) …………………........… 5000 - 8000 บาท
   • Shiseido ( ชิเชโด้) or L’Oreal :
     •                           - ผมสั้น .............................................……………………………………....…. 3000 บาท
     •                           - ความยาวแค่บ่าด้านบน ..............................………………….……….……... 4000 บาท
     •                           - เลยบ่า .................................….………………………………….………........ 5000 บาท
     •                           - กลางหลัง ........................…………………………………….………............ 6000 บาท
     •                           - ยาวมาก ..................................………………………………………….......... 8000 บาท

Wistt Brazilian Keratin (บาสิเลี่ยนเคราติน วิทออแกนิก)
Argan Oil(อาแกนออย)

100% ไม่มีฟอร์มาลีน

 • ผมสั้น ..........................……………………………………..………………....……….....………6000 บาท
 • ความยาวแค่บ่าด้านบน ..............................………………………….…...………...........… 7000 บาท
 • เลยบ่า .....................................…………………………………...………………………....... 8000 บาท
 • กลางหลัง .............................…………………………….……………..…………….…......... 9000 บาท
 • ยาวมาก ..................................………………………………..…………….……....…........ 10000 บาท
 • (*) หยิกหนาและยาวมาก .............................................………….….............… Extra 1000 บาท
 • (*) แห้งเสียมาก ..............................………………….……………..……............… Extra 1000 บาท

Brazilian Keratin (บาสิเลี่ยน เคราติน)

 • ผมสั้น ……………………………………………………………………….…..............…….. 4000 บาท
 • ความยาวแค่บ่าด้านบน .……………………………………………………….……......…… 5000 บาท
 • เลยบ่า ……………………………………..................…………………………….……....... 6000 บาท
 • กลางหลัง ……......…………………………………………………………….………….....… 7000 บาท
 • ยาวมาก ………..............………………………………………………………………..…..... 8000 บาท
 • (*) หยิกหนาและยาวมาก …………..........………………………….…......……… Extra 1000 บาท
 • (*) แห้งเสียมาก ……………......…………………………………...……..……....… Extra 1000 บาท

ดัดผม

 • ดัดเย็น ..........................………………………………….………………….......….….. 3000-6000 บาท
 • ดัดเครื่องดิจิตอล .........................………………..………………………..........….… 5000-7000 บาท

สำหรับการต่อผมแท้แบบ Remy 100%

สำหรับการต่อผมให้ทั่วทั้งศีรษะนั้น โดยทั่วไปจะต้องใช้ปอยผมประมาณ 150 – 300 ช่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาและรูปแบบที่คุณต้องการ รวมไปถึงความยาวของเส้นผม.

Technique used : Micro rings, Nano rings or Keratin Fusion bonds.

We offer 2 prices :

 • Natural colors ( Black to Blond ).
 • Fashion colors ( Trendy Balayage,Highlights,Mermaid,Rainbow colors ).

(*) It includes :

 • Removal old extensions ( if you buy new hair extensions ).
 • Shampoo , Hair extensions , Colors on hair extensions.
 • Applying , Argan oil nourishing & softening treatment.
 • Layered haircut, Curly hair styling.

- 16 นิ้ว* :

 • สีผมธรรมชาติ ………………………………………………....................................… 80 บาท/ช่อ
 • สีผมแฟชั่น …………...............……………………........................................……. 90 บาท/ช่อ

- 18 นิ้ว* :

 • สีผมธรรมชาติ …………………………………………....……..............................……. 90 บาท/ช่อ
 • สีผมแฟชั่น …………………………………………......…..................................……. 100 บาท/ช่อ

- 20 นิ้ว* :

 • สีผมธรรมชาติ ……………………………………………..................................………. 95 บาท/ช่อ
 • สีผมแฟชั่น ……………………………………..........……....…................................. 105 บาท/ช่อ

- 22 นิ้ว* :

 • สีผมธรรมชาติ ……………………………...………………..............................….…. 100 บาท/ช่อ
 • สีผมแฟชั่น …………………….....………………….……….................................…. 110 บาท/ช่อ

- 24 นิ้ว* :

 • สีผมธรรมชาติ …………………………....…………………….............................….. 110 บาท/ช่อ
 • สีผมแฟชั่น …………………………………....………….................................…….. 120 บาท/ช่อ

- 26 นิ้ว* :

 • สีผมธรรมชาติ ………………………………...………….…..............................……. 120 บาท/ช่อ
 • สีผมแฟชั่น …………………………….....…………….…….................................…. 130 บาท/ช่อ

- 28 นิ้ว* :

 • สีผมธรรมชาติ …………………………………………...………................................ 135 บาท/ช่อ
 • สีผมแฟชั่น …………………………….....……………….................................…….. 145 บาท/ช่อ

- 30 นิ้ว* :

 • สีผมธรรมชาติ …………………………………………….................................…….. 160 บาท/ช่อ
 • สีผมแฟชั่น ………………………………………………......................................….. 170 บาท/ช่อ

การต่อผมหยิกธรรมชาติ

 • 20 นิ้ว : …………………………………………………………………….…...........................................…. 135 บาท/ช่อ
 • 25 นิ้ว : ……………………………………………………………………............................................……. 150 บาท/ช่อ

เอาที่ต่อผมเก่าออกแล้วต่อผมใหม่แทน

 • Upon Consultation

รวมไปถึง :

 • เอาผมที่ต่อออก แชมพู ครีมนวดบำรุงเส้นผม.
 • ถ้าใช้เทคนิคเคราตินโดยใช้ความร้อนในการต่อผม.
 • บำรุงรักษาเส้นผมด้วยน้ำมันอาร์แกนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและนุ่มสลวย.
 • ตัดผมแบบไล่ระดับ (Layered hair cut), ดัดผมหยิก.

ทำทรีทเมนท์

 • มาร์คอาแกนออย .................................……………………………….…...............……. 2500 บาท
 • L’Oreal Repair Lipidium ( เซลั่มลอลิอัล )……..…….…………………..........……… 1200 บาท
 • Olaplex ( โอราเพล็ก ) Full Set treatment ( Olaplex 1 and 2 )….............….... 3500 บาท
 • Silver Shampoo & Yellow remover Treatment ……………….........………. 1500 บาท

เกล้าผมงานแต่ง