การดูแลรักษาเส้นผม

การดูแลรักษาเส้นผมในกรุงเทพ

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าการดูแลรักษาเส้นผมเป็นเรื่องไม่จำเป็น ไม่เหมือนกับการทำสีผม การยืดผมหรือการดัดผมถาวร ที่ดูเหมือนว่าจะสามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนใหม่ไปได้ โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าสารเคมีที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพผมเหล่านั้น ได้ทำลายโปรตีนและความชื้นในผมไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อผมเสียไปแล้ว การฟื้นฟูสภาพผมที่ถูกทำลายจากสารเคมีบ่อยๆ ครั้งนั้น ย่อมจะต้องใช้เวลานาน
เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเส้นผมต้องการการดูแลรักษาเป็นประจำ
ร้านเส้นผมของเรามีวิธีการดูแลรักษาเส้นผมหลายรูปแบบ เราเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีระดับโลกมาดูแลเส้นผมของลูกค้าของเราเท่านั้น

 

ติดต่อเรา